Знања, умећа и вештине израде ојица уписане у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије

Знања, умећа и вештине израде ојица – украсне чипке на женској народној ношњи бошњачког становништва у југозападној Србији
Знања, умећа и вештине израде ојица – украсне чипке на женској народној ношњи бошњачког становништва у југозападној Србији
Знања, умећа и вештине израде ојица – украсне чипке на женској народној ношњи бошњачког становништва у југозападној Србији
Знања, умећа и вештине израде ојица – украсне чипке на женској народној ношњи бошњачког становништва у југозападној Србији

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе донео је одлуку o упису елемента знања, умећа и вештине израде ојица украсне чипке на женској народној ношњи бошњачког становништва у југозападној Србији, у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, на састанку одржаном 18. марта 2022. године у Министарству културе и информисања Републике Србије.

У складу са дефинисаном процедуром, Комисија за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, која је, као део националне мреже за нематеријално културно наслеђе, формирана у Етнографском музеју у Београду, размотрила је предлог елемента знања, умећа и вештине израде ојица. Овај елемент „живог наслеђа“ је предложио Музеј „Рас“ Нови Пазар у сарадњи са Удружењем „Пазарски базар рукотворина“, Нови Пазар. Комисија је утврдила да достављени предлог елемента, који је стручно обрађен у Центру за нематеријално културно наслеђе, испуњава критеријуме неопходне за упис у Национални регистар и донела закључак да досије проследи Националном комитету на усвајање.  

Знања, умећа и вештине израде ојица, елемент нематеријалног културног наслеђа из домена вештина у вези са традиционалним занатима, уписан је под бројем 55 у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду. 

Фотографије: Документација Центра за НКН Србије и Музеј „Рас“ Нови Пазар