Знања и вештине везана за традиционалне занате

Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, у оквиру овог домена акценат ставља на допринес промовисању и очувању вештина и знања која се односе на израду занатских производа и њихову употребу. У том смислу, напори који су усмерени на очување заната, пре свега се односе на проналажење механизама за подстицање занатлија да израђују занатске производе и преносе своје вештине и знање на друге, првенствено у оквиру својих заједница.

Поред занатских производа, који настају као резултат примене стачених знања и вештина, у оквиру овог домена пажња се посвећује и осталим сегментима као што су алати, технологије, повезаност са другим доменима нематеријаног културног наслеђа, изради одеће и накита, костима и реквизита за фестивале потребне за извођачке уметности, предмета који се користе у ритуалима, музичких инструмената и слично.

Занатска знања и вештине који су уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа су пиротско и стапарско ћилимарство, филигрански занатзлакуско лончарство, израда дрвених чутура, клесарски и казанџијски занат,  наивно сликарство Словака, косовски вез, опанчарство, двопређно плетење вунених чарапа, бездански дамаст, израда бошчи, сјеничко-пештерско ћилимарство и ражањско црепуљарство.