XIV фестивал „Крајишки бисери“ у Пландишту

Завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла“ из Пландишта, организује XIV фестивал „Крајишки бисери“ у недељу, 2. октобра 2016. године у Пландишту. Овај такмичарски фестивал организује се са циљем очувања, неговања и презентације крајишког изворног певања и преношењa ових јединствених вокалних и вокално-инструменталних облика на млађе генерације. На Фестивалу учествују најбоље крајишке певачке групе из Србије и земаља из региона Југоисточне Европе, а програм је употпуњен и изложбом слика и рукотворина.

На дан Фестивала, одржава се и стручни скуп „Нематеријално културно наслеђе Срба Крајишника“, коме ће, поред излагача, прсуствовати и учесници Фестивала.

Завичајно удружење крајишника „Никола Тесла“ из Пландишта је, заједно са КУД-ом „Бранково коло“ из Сремских Карловаца, предлагач „Ојкаче“, која је одлукoм Нaциoнaлнoг кoмитeтa зa нeмaтeриjaлнo културнo нaслeђe од 18. јунa 2012. гoдинe, уписана у Нaциoнaлни рeгистaр нeмaтериjaлнoг културнoг нaслeђa Рeпубликe Србиje.