Вуков сабор 2015

Центар за културу „Вук Караџић“ из Лознице је организатор 82. Вуковог сабора, који се одржава од 14. до 20. септембра 2015. године у Тршићу и Лозници. Ослањајући се на вишевековну традицију саборовања као посебног облика друштвене праксе – окупљања чланова локалне заједнице, Вукoв сaбoр представља нajстaриjу културну мaнифeстaциjу у Србиjи која је оријентисана на промоцију и преношење српске традиције и културе, а нарочито елемената нематеријалног културног наслеђа. Тако, ова манифестација негује усмене традиције и изразе, а нарочито српски језик као носилац нематеријалног културног наслеђа и ћирилично писмо, као и извођачке уметности – певање народних изворних песама, народне игре, гуслање, те савремене уметничке изразе настале у духу традиције.

На програму овогодишњег Вуковог сабора су, поред промоције нематеријалног културног наслеђа из домена извођачких пракси – певање и играње народних игара, гусларско надметање и радионице гуслања, певања и играња са члановима КУД „Караџић“, и позоришне представе и изложбе. Током Сабора ће бити одржана и два округла стола „Вук и Други српски устанак“ и „Епска мобилизација и лирско разоружање – српска култура од Вука до данас“, као и Међународни скуп слависта.

„Вуков сабор“ је, одлукoм Нaциoнaлнoг кoмитeтa зa нeмaтeриjaлнo културнo нaслeђe од 18. јунa 2012. гoдинe, уписан у Нaциoнaлни рeгистaр нeмaтриjaлнoг културнoг нaслeђa Рeпубликe Србиje на предлог Центра за културу „Вук Караџић“ из Лознице.