Унескове радионице за подизање капацитета у области НКН

У оквиру програма јачањa капацитета за очување нематеријалног културног наслеђа, које реализују Унескови Регионални центри за нематеријално културно наслеђе, током јуна су одржане радионице у Јерменији, Бугарској и Албанији.

Регионални центар за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе под покровитељством Унескa у Софији, у сарадњи с Академијом наука и уметности и Министарством културе Бугарске, реализовао је радионицу посвећену изради номинација. Радионица је одржана у Софији и на њој је учествовало 25 представника различитих институција Бугарске. Такође, у организацији Регионалног центра, у Тирани је одржана радионица на тему „Пописивање НКН уз учешће заједница“, која је реализована у сарадњи са Министарством културе Албаније. Ова радионица је окупила 25 учесника, углавном из институција културе, али и представника невладиних организација и студената. Поред предавања, одржана је и једнодневна теренска пракса.

Радионица на тему „Пописивање НКН уз учешће заједница“, реализована је и у Јерменији, у организацији Регионалног Унесковог центра за НКН у Техрану (Иран), а у сарадњи са Министарством културе и Националном комисијом Унеско Јерменије. Радионица је окупила 17 учесника из Јерменије, а подразумевала је предавања и практични рад на терену.

У реализацији радионица, као Унесков фасилитатор за нематеријално културно наслеђе из Србије, учествовао је Саша Срећковић.