Стапарско ћилимарство уписано у Национални регистар НКН

Национални комитет је донео је одлуку у упису елемента „Стапарско ћилимарство“ у  Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

Предлог за упис „Стапарког ћилимарства“ у Национални регистар поднели су Град Сомбор, Одсек за локални економски развој и Месна заједница Стапар.