Радионице свирања на кавалу одржане у Грачаници и Штрпцу

Свирање на кавалу, радионица 10-13. 10. 2020.
Свирање на кавалу, радионица 10-13. 10. 2020.
Свирање на кавалу, радионица 10-13. 10. 2020.
Свирање на кавалу, радионица 10-13. 10. 2020.

Радионице свирања на кавалу одржане су од 10. до 18. октобра 2020. године у Грачаници и Штрпцу, с циљем преношења млађим генерацијама знања и вештине свирања на овом традиционалном инструменту. У организацији Српског етномузиколошког друштва и уз подршку Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије "Венац”, радионице су реализоване кроз практичне демонстрације и теоријска предавања.

Поред основног циља који се односио на саваладавање вештине свирања на кавалу, у акценат је стављен на повећање видљивости овог елемента нематеријалног културног наслеђа, али и на указивање улоге локалних заједница и њиховог повезивања на очувању сопственог наслеђа.

Свирање на кавалу, уписано је у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа у јуну 2012. године, као извођачка пракса, присутна на подручју Шар планине, а пре свега у Сиринићкој жупи и Призренској Гори. Радионице су део активности које Српско етномузиколошко друштво, као предлагач овог елемента за упис у Национални регистар, реализује у оквиру пројеката "Истраживање и ревитализација праксе свирања на кавалу на Косову и Метохији" уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. 

Фотографије: Милош Николић