Промењен састав Националног комитетa за нематеријално културно наслеђе

Решењем Министарства културе и информисања од 8. фебруара 2013. године, измењен је састав Националног комитета за нематеријално културнo наслеђе Републике Србије.

За председника Комитета, именован је Саша Срећковић, етнолог, виши кустос Етнографског музеја у Београду, а чланови су др Љиљана Гавриловић из Етнографског института САНУ; проф. др Оливера Васић, етнокореолог са Факултета музичких уметности у Београду; др Данијел Синани, антрополог, Филозофски  факултет у Београду; др Мила Поповић Живанчевић, археолог, директорка Централног института за конзервацију; мр Биљана Ђорђевић, археолог, музејски саветник у Народном музеју у Београду; Владимир Радовановић, историчар уметности и теолог, управник Музеја Српске православне цркве и Мила Карас, биолог, музејски саветник у Природњачком музеју у Београду.

Национални комитет, као тело Министарства културе задужено за спровођење заштите нематеријалног културног наслеђа и Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа, форимиран је решењем министра културе у марту 2011. године.