Презентација уписа тамбурашких пракси у Национални регистар НКН Републике Србије

Презентација уписа тамбурашких пракси у Национални регистар
Презентација уписа тамбурашких пракси у Национални регистар
Презентација уписа тамбурашких пракси у Национални регистар
Презентација уписа тамбурашких пракси у Национални регистар
Презентација уписа тамбурашких пракси у Национални регистар

Представници Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, учествовали су у програму презентације уписа тамурашких пракси, елемента „живог наслеђа“ из домена извођачких уметности, у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, која је одржана у среду, 3. новембра 2021. године у Музеју Војводине у Новом Саду.

Овај догађај је био прилика да се укаже на процес истраживања тамбурашке праксе, коју је реализовао Музеј Војводине, и израде номинацијског досијеа за упис у Национални регистар. Етнолози и антрополози, стручњаци из области етномузикологије и етнокореологије и представник тамбураша, нагласили су комплексност, као и присутност различитих форми тамбураштва – групног музицирања на тамбурашким инструментима, које је карактеристично за припаднике различитих етничких заједница у градским и сеоским срединама на целој територији Аутономне Покрајине Војводине, али и на ширем простору Републике Србије (Шабац, Крагујевац, Ужице, Београд). Данијела Филиповић, кустос и координатор Центра за нематеријално културно наслеђе, овом приликом је истакла важност документовања нематеријалног културног наслеђа у форми у којој се оно данас практикује у локалним заједницама, као први корак у раду на његовом очувању. Такође, нагласила је да је приликом припреме номинације за упис у Национални регистар, неопходно посветити посебну пажњу планирању остваривих мера активне заштите које ће допринети очувању овог елемента „живог наслеђа“, пре свега путем даљег преношења знања и вештина на млађе генерације.

На основу одлуке Националног комитета за нематеријално културно наслеђе од 7. октобра 2021. године, елемент тамбураши; тамбурашке праксе, уписан је у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, на предлог Музеја Војводине у сарадњи са Факултетом музичке уметности у Београду, Музиколошким инситутом САНУ и Савезом тамбурашких друштава Војводине.

Фотографије: Музеј Војводине