Презентација свирања на гајдама у Етнографском музеју у Београду

Презентација свирања на гајдама одржаће се у петак, 19. новембра 2021. године у Етнографском музеју у Београду, од 13 часова, у организацији Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду. У презентацији савремене гајдашке праксе, учествоваће гајдаши – носиоци знања и вештине свирања на овом традиционалном народном инструменту, и стручњаци који се баве очувањем нематеријалног културног наслеђа.

Ово је први догађај који организује наша институција, а који је посвећен представљању актуелне гајдашке праксе у Србији као елемента нематеријалног културног наслеђа из домена извођачких уметности. Презентација свирања на гајдама има за циљ да укаже на разноликост типова гајди које се данас свирају на територији Србије, али и да подстакне разговор између носилаца овог наслеђа – гајдаша и стручњака из области нематеријалног културног наслеђа о даљим корацима и могућностима за осмишљавање и реализацију активности и програма који би допринели раду на очувању вештине свирања на овом традиционалном инструменту.

Презентација свирања на гајдама део је активности Центра за нематеријално културно наслеђе Србије усмерених на презентацију и промоцију елемената „живог наслеђа“ који су уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије. Свирање на гајдама је уписано у Национални регистар 2012. године, на предлог Музиколошког института САНУ, у сарадњи са Културним центром Сврљиг, Центром за културу града Зајечара, Културним центром Панчево, Академским друштвом за неговање музике „Гусле“ из Кикинде и КУД „Јабаничко коло“ из Лебана.