Породична слава на излoжби „Култура исхрaнe у Србији“ у Eтнoгрaфскoм музejу у Београду

У Етнографском музеју у Београду у оквиру изложбе „Култура исхране у Србији“, представљена је Породична слава, као део нематеријалног културног наслеђа и друштвених ритуала и пракси у којем је, поред религијског, присутан и културни образац гошћења и гостопримства.

Породична слава, која је у новембру 2014. године уписанa на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, један је од најпрепознатљивијих обичаја, који практикује већина православних хришћанских породица на територији читаве Републике Србије, а Срби је препознају као начин исказивања националног и културног идентитета и они су носиоци ове традиције.

Изложба „Култура исхрaнe у Србији“, која је отворена од 21. септембра до краја децембра 2015. године, обухватa различите начине презентовања, од музејских експоната до мултимедијалних садржаја у различитим форматима. Ова презентација културе исхране у Србији полази од географски условљеног окружења, уз сагледавање историјског и друштвеног контекста и културних утицаја. Коришћењем мултидисциплинарног приступа, култура исхране је представљена као незаоблазни део приватног, али и јавног живота сваког појединца.