Женидба краљевића Марка – покладна свадба у Штрпцу

Кратак опис: 

Део колективних обичајно-обредних радњи које се изводе у склопу празновања Белих поклада у Штрпцу, средишту Сиринићке жупе. Обичај се састоји из опхода маскиране поворке, под називом вучари, која на симболички начин приказује женидбу Краљевића Марка. Међу учесницима опхода издваја се неколико лица у главним улогама, међу којима су Краљевић Марко, млада, односно снаша, затим кум, девер, стари сват, два попа, барјактар, гочабија и миклије (пријатељи).

Инвентарни број: 
44
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Децембар 13, 2018