Врањска градска песма

Кратак опис: 

Традиционалне градске песме које су настале и које се певају у Врању, у a cappella и у вокално-инструменталним аранжманима. Имају очуван континуитет живота у граду Врању од друге половине XIX века до данас, a посебно место међу њима имају оне чији се садржај односи на конкретна места, личности и догађаје у самом граду. Мелодијску линију одликује покретљивост, склоност ка наглим, али нежним скоковима и суптилна орнаментика. Метро-ритмичку основу чине равномерни и мешовити тактови и ритам rubato. Естетски императив је суптилност певачевог гласа и преданост садржају песме, уз високе моралне назоре које певач произноси као личност.

Ова извођачка пракса развијена је међу бројим музичараима, павачима и инструменталистима на подручју Врања, граду на југу Србије. 

Детаљан опис: 

Њихов музички идиом представља интегрални део идиома музичке традиције градских средина јужне Србије, Косова и Метохије, Македоније, Грчке и Турске. Преовлађују мелодије широког опсега, засноване на лествицама: 1. са тетрахордалним основама, у домаћој етномузиколошкој литератури најчешће тумаченим као резултат отоманског утицаја (мада се може претпоставити и да на овом простору имају дужи континуитет постојања, током смене култура и империја), 2. које су заједничка баштина читавог Средоземног басена и 3. које имају пентатонску основу. Укрштање аутохтоних традиција Срба, Влаха, Цинцара, Арбанаса,затим праксе ромских и турских музичара, као и богослужбених пракси православних и муслимана, у Врању је довело до развоја специфичног музичког амалгама који је у овим песмама препознатљив. Мелодијску линију одликује покретљивост, склоност ка наглим, али нежним скоковима и суптилна орнаментика; карактеристична су динамичка сенчења и склоност ка агогици. Метро-ритмичку основу чине равномерни и мешовити тактови и ритам rubato. Естетски императив је суптилност певачевог гласа и преданост садржају песме, уз високе моралне назоре које певач произноси као личност. Врањске градске песме могу се изводити a cappella и у вокално-инструменталним аранжманима. Примери песама: Што ти је Стано мори, Зажени се Риста Булумаче, Волели се брат и сестра, Јоване сине, Ајде, ајде, танке џан-Стојанке, Овце чува дели Дима, Петлови појев, Тоља амамџија, Црно грозје дреновица, Шетнала се кузум Стана, Димитријо сине Митре, Симбил цвеће, Отвори ми бело Ленче вратанца, Да знајеш мори моме, Кажи Суто кажи душо, Море што ти текна, Само ти се чудим Цвето, Пишти плаче Милица девојка, Димитријо сине Митре, итд.

Нoсиoци елемента: 

Слободан Јовановић (певач и инструменталиста на хармоници)

65 година, пензионер.

2. Бранимир Стошић-Каце (певач)

45 година, високо образовање, професор физичког васпитања

3. Ивана Тасић (певачица)

30 година, високо образовање, асистент на Учитељском факултету

4. Горан Арсић, (инструменталиста – тарабука, бендир, деф, ћуп), 45 година, теолог и свештеник СПЦ-а (каоутор књиге „Учити санскрит“, преводилац и књиге Х. И. Хана „Тајна звука и склад живота“, приређивач и уредник ЦД издања „`Оћу да ви појем врањанско!“) /ВЕД/

5. Далибор Младеновић (инструменталиста на фрули и  кавалу).

33 године, средња стручна спрема, инструктор вожње.

6. Мирослав Силистаревић (инструменталиста – виолина) /ВЕД/

7. Горан Спасић (инструменталиста – саз, гитара) /ВЕД/

8. Дејан Ђорђевић (инструменталиста – контрабас) /ВЕД/

9. Слободан Митић (инструменталиста – тарабука, бендир), 42 год., средња школа, радник /ИЗВОР/

10. Дејан Димић (инсрументалиста – тамбура), 42 год., више образовање,

новинар. /ИЗВОР/

11. Дијана Димитријевић (инструменталиста – тамбура), 23 год., студент, /ИЗВОР/

12. Катарина Димић (инструменталиста – саз, тамбура), 41 год., више образовање, шеф рачуноводства. /ИЗВОР/

Начин преношења: 

Приватно и јавно извођење и слушање музике, концерти, школска и јавна предавања о овој врсти музике нарочито млађим нараштајима,извођење музике приликом традиционалних свадби, породичних слава и осталих породичних светковина и славља, жива извођења ове музике у кафанама, итд

Фактори угрожавања: 

Фактори који угрожавају преношење НКН у оквиру заједнице:

Будући да у Врањској музичкој школи не постоји одсек за традиционално народно певање и традиционалне инструменте, и будући да је све мање  људи који познају ову врсту музике, у будућности ће бити све теже да се ова музика уопште учи и преноси с генерације на генерацију. Нажалост, релевантне институције се не укључују систематски у заштиту и развој врањске народне музике.

Фактори који угрожавају приступ материјалним елементима и ресурсима повезаним са елементом НКН

Све мањи број старијих музичара од којих се Врањска градска песма може учити. Недостатак инструмената у Србији, јер напросто више нема мајстора који их праве. Урушавање општег моралног вредносног система на ком почива углед, па тиме и жеља и потреба за преношењем и усвајањем ових песама.

Планиране мере активне заштите: 

Семинари, предавања, увођење Одсека за традиционално певање и поједине традиционалне инструмента у локалној Музичкој школи, покретање специјалних радио емисија о Врањској градској песми на локалним телевизијским и радио станицама, стављање Врањске градске песме на листу понуде културних садржаја града Врања, објављивање ЦД-а са снимцима старијих певача који су изводили ову музику, откуп ЦД-а које музичари и групе објављују јер би им  на тај начин надлежне градске институције  директно помогле у деловању, упис врањске песме у национални регистар НКН Србије као први облик конкретне институционалне заштите.

Назив локалитета: 
Град Врање
Етнографска област или регион: 
Јужна Србија
Назив институције: 
Назив: 
Раднички универзитет
Адреса: 
Кнеза Милоша 26, 17500 Врање, Србија
Контакт: 
+381 (0)17 422-367
Назив: 
Град Врање
Адреса: 
Краља Милана 1, 17500 Врање
Контакт: 
017 / 402-300; 017 / 402-368
Назив организације / групе: 
Назив: 
Културно-уметничко друштво "Севдах"
Назив: 
Удружење грађана Вед
Инвентарни број: 
26
Заједница: 

Град Врање, заједница музичара (певача и инструменталиста) који изводе ову музику, појединачни музичари и групе, градске организације у култури,  невладине организације.

Датум уписа на листу НКН: 
Понедељак, Јун 18, 2012