„Певање уз гусле“ номиновано за Унескову Репрезентатвину листу нематеријалног културног наслеђа човечанства.

„Певање уз гусле“, елемент нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, предложено је за упис на Унескову Репрезетнативну листу наметријалног културног наслеђа човечанства.  

У складу са одлуком Националног комитета за нематеријално културно наслеђе Србије, Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју, припремио је номинацијски досије којим се предлаже упис „Певања уз гусле“ на Репрезентативну листу нематеријалног наслеђа човечанства за могући упис у 2018. години. Номинација је припремљена у сарадњи са Музиколошким иниститом САНУ, Савезом гуслара Србије и уз подршку локалних самоуправа, регионалних институција културе, удружења гуслара, невладиних организација и појединца.

Из Републике Србије, на Репрезентатвину листу нематеријалног културног наслеђа човеченаства 2014. године је уписана „Породична слава“, а у процедури усвајања се налази номинација „Кола, традициононлане народне игре“, за могући упис у 2017. години.