Округли сто - 10 година од ратифкације Унескове Конвенције о очувању НКН-а

10 година имплементације Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, 25. новембра 2020. године
10 година имплементације Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, 25. новембра 2020. године

Поводом обележавања 10 година имплементације Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, 25. новембра 2020. године одржан је округли сто на којем су стручњаци из мреже за нематеријално културно наслеђе сагледали најзначајније аспекте очувања „живог наслеђа“ у Републици Србији. Полазећи од искустава у досадашњој примени Конвенције, на округлом столу, који је одржан у организацији Етнолошко-антрополошког друштва Србије у online формату, анализирана су искуства у примени Унескове Конвенције из 2003. године, чија је ратификација у мају 2010. године, пружила оквир за успостављање система заштите нематеријалног културног наслеђа у Србији. Учесници скупа су се сложили да је успостављени оквир омогућио спровођење најзначајнијих задатака у имплементацији Конвенције, као што је формирање стручних и саветодавних тела, успостављање Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, промовисањe овог сегмента наслеђа, на националном, али и међународном нивоу кроз уписе на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. На скупу је, као приоритет, истакнута неопходност препознавања нематеријалног културног наслеђа у оквиру законодавног система којим се регулише заштита културног наслеђа у Републици Србији. Такође, наглашена је и потреба остваривања интензивније сарадње свих актера који су укључени у очување овог сегмента наслеђа - носилаца наслеђа, заједница, локалних самоуправа, невладиних организација, научних и образовних институција, установа културе, али и успостављање међусекторске сарадње с циљем обезбеђивања одрживости нематеријалог културног наслеђа.

Уз модерирење др Јелене Ћуковић, на округлом столу су учествовали: Данијела Филиповић, Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду: Имплементација Конвенције о очувању НКН-а: искуства и изазови у светлу нових Унескових смерница; проф. др Данијел Синани, Филозофски факултет у Београду: Од Конвенције ка закону - поводом 10 година примене конвеције о НКН у Србији; др Биљана Ђорђевић, Народни музеј у Београду: Тумачење Конвенције и законска регулатива; др Милош Матић, Етнографски музеј у Београду: Редукционизам као проблем очувања нематеријалног културног наслеђа; др Марко Стојановић, Етнографски музеј у Београду: Улога и значај тумачења Унескове Конвенције у интегрисању елемената нематеријалног културног наслеђа у етнотуризам – ограничења, дилеме и могући правци деловања; мср Наташа Младеновић Рибић, Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду: Дигитално окружење у служби имплементације Унескове Конвенције (2003): простор за презентацију, праћење и успостављање сарадње у области нематеријалног културног наслеђа; Саша Срећковић, Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду: Искушења очувања НКН између реалног и могућег - поједина домаћа и међународна искуства; Сузана Антић, Народни музеј Зајечар: НКН у оквиру музејске делатности; Снежана Ашанин, Народни музеј Чачак: Осврт на досадашња искуства и дилеме у служби даљих смерница на заштити НКН; Снежана Томић, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно: Имплементација Унескове конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа: Искуства и нове могућности.

Округли сто је одржан уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, као надлежног министарства за примену Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа у Рапублици Србији.