Одржано IX заседање Генералне скупштине земаља потписница Конвенције из 2003.

Девето заседање Генералне скупштине земаља потписница Конвенције о очувању НКН-а из 2003.
Девето заседање Генералне скупштине земаља потписница Конвенције о очувању НКН-а из 2003.
Девето заседање Генералне скупштине земаља потписница Конвенције о очувању НКН-а из 2003.
Девето заседање Генералне скупштине земаља потписница Конвенције о очувању НКН-а из 2003.
Девето заседање Генералне скупштине земаља потписница Конвенције о очувању НКН-а из 2003.

Девето заседање Генералне скупштине држава потписница Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа одржано је од 5. до 7. јула 2022. године у седишту Унеска у Паризу. Током тродневног заседања Генерална скупштине је усвојила одлуке које су значајне за даљи рад на очувању живог наслеђа и примену Конвенције из 2003. године.

Међу најзначајнијим одлукама усвојеним током заседања је одлука о измени Оперативних смерница за примену Конвенције које се односе на механизме уписа на релевантне листе, праћење уписаних елемената и евалуацију номинација. Усвојене су и измене Пословника о раду Генералне скупштине, којима се постиже усаглашавање процедура у оквиру седам скупштина Унескових конвенција из области културе, а изабрано је и дванаест нових чланова Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе.  Генерална скупштина је потврдила и акредитацију невладиних организације које су укључене у очување живог наслеђа широм света и одобрила план коришћења средстава Фонда за нематеријално културно наслеђе.

На заседању, којем су присуствовали представници 180 земаља, међу којима и делегација Републике Србије, усвојена је одлука да се током 2023. године обележи двадесетогодишњица усвајања Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа. Одлуком се подстичу државе чланице и друге заинтересоване стране да се укључе у прославу организовањем догађаја и активности које доприносе промовисању циљева Конвенције, сагледавању досадашњих достигнућа и истраживању даљег развоја Конвенције.