ОЧУВАЊЕ, ПРЕНОШЕЊЕ ЗНАЊА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОЛА КАО ЕЛЕМЕНТА НКН

Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018
Радионице, ЦИОТИС, децембар 2018

У оквиру пројекта „Очување, преношење знања и презентација кола као елемента уписаног на Репрезентативну листу НКН човечанства“ Центар за истраживање и очување традиционалних игара Србије – ЦИОТИС, током децембра 2018. године реализовао је радионице у Бору, Бачкој Паланци и Шиду, с циљем упознавања полазника с многобројним верзијама игре коло. На радионицама су представљене варијанте које су карактеристичне за одређене крајеве, а полазници су могли сазнати и како су поједина кола добила име, на које све мелодије може да се одигра ова игра и друго..

Прва играчка радионица одржана је 24. новембра 2018. године у просторијама Културно-уметничког друштва „Бор“ и окупила је преко педесеторо деце из Општине Бор, која су савладавала вештину играња по групама формираним према узрасту, али и претходном познавању ове игре, као и брзини којом су усвајане нове верзије. Радионица у Бачкој Паланци, одржана је 8. децембра 2018. године и реализована је у координацији са Центром за традиционалне културе и уметности „Коста Абрашевић“, а окупила је окупила 23 полазника, узраста од 11 до 40 година. Трећа радионица је организована 22. децембра у Шиду, а координацију Пројекта у овој општини су спровели Српско културно-уметничко друштво „Свети Сава“ и Културно образовни центар Шид. Радионица је окупила око 40 полазника из Шида, Вишњићева и Ердевика, међу којима је било ученика седмог и осмог разреда основне школе, средњошколаца и студената.

Поред основног циља радионица, демонстрације многобројних верзија игре коло, полазници, играчи у културно-уметничким друштвима, могли су да се упознају и са системом очувања НКН на националном нивоу, радом Центра за НКН Србије, као и процесом израде номинације кола за Унескову Репрезентативну листу НКН човечанства. На овај начин је носиоцима овог елемента културног наслеђа, члановима локалних заједница, указано на комплексност традиционалне народне игре коло, али и потребу за њеним очувањем, даљим преношењем, те (поновним) усвајањем заборављених играчких и музичких верзија кола. Рад на пројекту „Очување, преношење знања и презентација кола као елемента уписаног на Репрезентативну листу НКН човечанства“ био је и прилика да се стручњаци упознају са стањем самог елемента на терену, али и да се ажурира документација о овом елементу културног наслеђа, која је похрањена у Центру за нематеријално културно наслеђе Србије.

Основна идеја носилаца пројекта је едукација шире друштвене заједнице (заинтересованих група и појединаца) о основним карактеристикама народне игре коло, која је, 2012. године, уписана у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, а од 2017. године, налази се и на Унесковој Репрезентативној листи НКН човечанства. Подизање свести о значају уписа овог елемента НКН на Унескову Репрезентативну листу представља подједнако важан сегмент овог пројекта.

Овај пројекат, који тежи развоју модела сарадње између различитих сегемната друштва укључених у систем очувања НКН, невладиних организација и институција културе, удружења грађана и установа културе на локалном нивоу, с циљем системског очувања НКН, спроведен је у сарадњи са Ансамблом народних игара и песама Србије „Коло“ и Центром за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, уз подршку Министарства културе и информисања.