Обележавање Дана матерњег језика у Ковачици 2016.

Галерија "Бабка", Ковачица
Округли сто, Галерија "Бабка", Ковачица
Округли сто, Галерија "Бабка", Ковачица
Изложба, "Вукове загонетке одгонетке"

Међународни Дан матерњег језика, који је установила Гeнeрaлнa скупштинa Oргaнизaциje УН зa oбрaзoвaњe, нaуку и културу, обележен 21. фeбруaрa 2016. Ковачици, уз изложбе, представљање стваралаштва локалних заједница и округли сто посвећен нематеријалном културном наслеђу.

Округли сто на тему „Словачко наивно сликарство у Србији као специфичан елемент нематеријалног културног наслеђа: како га заштитити и ускладити са Унесковим програмима, уз помоћ стручњака и креатора културне политике Србије и Словачке“, одржан је у Галерији „Бабка“, а под покровитељством Ивана Тасовца, министра културе и инфомисања Републике Србије, и Марека Мађарича, министра културе Републике Словачке. Уводничари на округлом столу били су др Гордана Благојевић, етнолог‐антрополог, Етнографски институт САНУ, др Зузана Другова, етнолог, Универзитет Матеја Бела, Банска Бистрица, Лаура Тримајова, акредитована парламентарна асистенткиња – Канцеларија Едуарда Кукана, члана Европског парламента и председника Делегације Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање ЕУ ‐ Србија и Владимир Веленћик. У разговору у којем су учествовали представници институција културе, заинтересовани стручњаци, као и представници локалне заједнице, сагледан је значај словачког наивног сликарства са етнолошко-антрополошког становишта, као пример успешног међунационалног дијалога, али и његова улога у означавању идентита локалне заједнице. Представници предлагача за упис на Националну листу, Општина Ковачица и Галерија „Бабка“, изнели су иницијативу за номиновање Словачког наивног сликарства за Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа. 

У оквиру свечаног дела програма који је одржан у Општини Ковачица, присутнима су се обратили Иван Тасовац, министар културе и информисања Републике Србије, Јан Хусарик, председник Општине Ковачица, Јадранка Јоксимовић, министарка без портфеља задужена за европске интеграције Републике Србије, Њ.Е. Мајкл Давенпорт, шеф Делегације Европске уније у Србији, Њ.Е. Дагмар Репчекова, амбасадорка Словачке Републике у Србији, и др Предраг Марковић, историчар. Затим су у ОШ „Млада покољења“, ученици прочитали поруку гђe Иринe Бoкoвe, гeнeрaлнe дирeктoркe Унеска, на четири језика на којима се одржава настава у њиховој школи, а потом је отворена изложба „Вукове загонетке-одгонетке“ ауторке Елде Станковић, која је остварена у сарадњи са Центром за културу „Вук Караџић“ из Лознице. Након тога је у Галерији „Бабка“ отворена изложба „Панонска минијатура“, чији су аутори сликари наивци којима су мaтeрњи jeзици мaђaрски, румунски, слoвaчки и српски. Приликом отварања ове изложбе, присутнима су се обратили Горан Милашиновић, председник Националне комисије за Унеско, и Ирена Војачкова Солорано, стална координаторка УН у Србији. У дворишту Галерије „Бабка“, приређена је и изложба рукотворина и домаћих прехрамбених производа становника Ковачице и околних места.

Гeнeрaлнa скупштинa Oргaнизaциje УН зa oбрaзoвaњe, нaуку и културу установила 1999. Дaн мaтeрњeг jeзикa у знак сећања на студeнтe кojи су 21. фeбруaрa 1952. гoдинe убиjeни у Дaки у Истoчнoм Пaкистaну, jeр су прoтeстoвaли збoг тoгa штo њихoв мaтeрњи jeзик ниje прoглaшeн зa звaнични.