Нови уписи у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе Србије, на састанку одржаном 13. децембра 2018. године, донео је одлуку о упису девет нових елемената у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије. 

Одлуком Комитета, здравицеопанчарски занатпевање уз ројење пчелабездански дамаст, ткање бошчиЖенидба краљевића Марка – покладна свадба, двопређно плетење вунених чарапа, вертеп и сјеничко-пештерско ћилимарство, препознати су као живо наслеђе Србије, које су различите заједнице, преносећи га с генерације на генерацију, препознале као обележје сопствeног идентитета и сачувале до данашњих дана. 

Комисија за оцену предлога за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, која је делује у Етнографском музеју у Београду, током 2018. године размотрила је достављене и у Центру за нематеријално културно наслеђе обрађене предлоге и предложила Националном комитету на усвајање ових елемeната.

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју, основан је у јуну 2012. године и у њега је у овом тренутку уписано 46 елемента.