Нови састав Националног комитета за нематеријално културно наслеђе

Решењем министра културе и информисања од 15. октобрa 2020. године, формиран је Национални комитет за нематеријално културно наслеђе је у новом саставу. Конститутивни састанак новог сазива Комитета одржан је 19. октобра 2020. године, у присуству министра културе и информисања Владана Вукосављевића. На почетку састанка, министар Вукосављевић је, захваливши се претходном саставу Комитета, истакао значајне резултате остварене у досадшњем раду, нарочито на међународном нивоу, који су највидљивији кроз уписе на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Он је члановима Комитета пожелео успешан рад, истакавши да ће, узимајући у обзир значај нематеријалног културног наслеђа за нашу културну баштину, Министарство остати отворено за све видове сарадње и унапређења рада у овој области.

На седници је потврђена спремност Националног комитета за наставак интензивних активности у циљу повећања броја уписа у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа и припреме номинационих досијеa за уписе на Унескове листе, како појединачне уписе Републике Србије, тако и мултунационалне номинације. Посебно је наглашен значај наставка рада на успостављању законодавног оквира, уз констатацију да је најзначајнији корак у том правцу остварен израдом Нацрта Закона о културном наслеђу. Нацртом Закона први пут је у домаћем законодавству дефинисана областо чувања нематеријалног наслеђа, што ће бити основ за даље системско уређење ове сегмента културног наслеђа.

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, формиран је по истеку четворогодишњег мандате претходнод састава и чине га стручњаци из различитих области, стручно и научно повезаних са нематериајлном културном наслеђем. За председника Националног комитета именован је Бора Димитријевић, археолог у пензији, а чланови су: проф. др Слободан Наумовић, ванредни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; проф. др Светислав Божић, композитор и музички теоретичар, редовни професор Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду и дописни члан Одељења уметности САНУ; Светлана Ћалдовић-Шијаковић, етнолог, виши кустос и директор Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно; Данијела Филиповић, етнолог, кустос и руководилац Центра за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду; др Александра Павићевић, етнолог, научни саветник Етнографског института САНУ; проф. др Данијел Синани, редовни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; др Данка Лајић-Михајловић, етномузиколог, виши научни сарадник Музиколошког института САНУ; Душица Живковић, етнолог, музејски саветник Етнографског музеја у Београду; др Милош Матић, етнолог-антрополог, музејски саветник Етнографског музеја у Београду; проф. др Александар Милановић, редовни професор на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима Филолошког факултета Универзитета у Београду; др Бојан Јовановић, етнолог, научни саветник у пензији и Оливера Игњатовић, самостални саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.  

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, као стручно тело Министарства културе и информисања, део је мреже стручних тела и институција формиране у циљу примене Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и активно делује од 2011. године.