Нематеријално културно наслеђе као стратешки ресурс за развој локалне заједнице

Конференција Нематеријално културно наслеђе као стратешки ресурс локлане заједнице, Кладово, 31. август 2019
Конференција Нематеријално културно наслеђе као стратешки ресурс локлане заједнице, Кладово, 31. август 2019
Конференција Нематеријално културно наслеђе као стратешки ресурс локлане заједнице, Кладово, 31. август 2019
Конференција Нематеријално културно наслеђе као стратешки ресурс локлане заједнице, Кладово, 31. август 2019
Конференција Нематериајлно културно наслеђе као стратешки ресурс локлане заједнице, Кладово, 31. август 2019
Конференција Нематериајлно културно наслеђе као стратешки ресурс локлане заједнице, Кладово, 31. август 2019
Конференција Нематеријално културно наслеђе као стратешки ресурс локлане заједнице, Кладово, 31. август 2019

Конференција Нематеријално културно наслеђе као стратешки ресурс за развој локалне заједнице одржана је 31. августа 2019. године у оквиру програма шестог Казан култа Кладово, чији је основни циљ било сагледавање потенцијала које наслеђе има за локалну заједницу и проналажење начина на које се локална заједница активно укључује у очување наслеђа. Уз учешће стручњака из етнологије и антропологије, археологије, књижевности и савремене уметности из земље и суседних подунавских земаља, Румуније и Бугарске, разговарано је о очувању локалног културног наслеђа, пре свега нематериајлног културног наслеђа.

 

Стручњаци из мреже за очување нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији, указали су на значај локалних заједница у очувању наслеђа који препознат и дефинисан одредбама Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и део је обавеза стављених, како пред земље потписнице Конвенције, тако и саме локалне заједнице и носиоце наслеђа. У излагањима је указано на значај системског приступа очувању живог наслеђа, при чему је акценат стављен на начине и моделе ангажовања локалних заједница на очувању сопственог наслеђа. Наглашавајући важност учешћа различитих чинилаца у систему заштите наслеђа на локалном нивоу - локалних самоуправа, институција културе и образовних институција, као и невладиних организација и удружења, стручњаци Етнографског музеја у Београду, односно Центра за нематеријално наслеђе, подсетили су на мере очувања нематеријалног наслеђа дефинисане Конвенцијом. Указујући на различите методе којима се остварује заштита елемената нематеријалног културног наслеђа, пре свега кроз програме и активности институција, наглашена је неопходност уважавања и одржавање функције коју елементи нематериајлног културногн наслеђа имају у заједници која их практикује. На конференцији су представљени и примери добре праксе у спровођењу мера заштите нематеријалног културног наслеђа, које реализују локалне институције, као што је Летња школа заната у организацији Завичајног музеја у Књажевцу, радионице ткања у оквиру програма Народног музеја Зајечара, али и допринос појединца очувању наслеђа у локалној средини на примеру драгачевских ткаља и деловања Рајке Боројевић. 

Казан култ Кладово, манифестација коју организују Библиотека Центар за културу Кладово и удружење Дунав фест из Београда, уз подршку Министарства културе и информисања, од оснивања 2014. године,посвећен је очувању нематеријалног културног наслеђа, промовисању његовог значаја и едукацији стручне јавности и локалне заједнице о значају очувања сопственог наслеђа.

Фотографије: Центар за културу Кладово

 

 

 Фотографије: