Конференција „Технике и технологије кроз време“

У оквиру обележавања овогодишњих Дана европске баштине у Србији, чија је централна тема „Стари и традиционални занати – очување и одржање“, у Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја, 25. и 26. септембра 2015. године ће бити одржана конференција „Технике и технологије кроз време“. Организатори Конференције су Друштво конзерватора Србије (ДКС) и Центар за нематеријално културно наслеђе Србије Етногрaфског музеја у Београду.

Друштво конзерватора Србије активно ради на заштити индустријског и техничког наслеђа кроз различите програме, док Етнографски музеј у Београду препознаје проучавање и представљање старих заната као веома важну активност у погледу очувања и заштите културног наслеђа. На Конференцији ће стручњаци, етнолози и антролопози усмерени на проучавање заната, занатских техника и знања, као и конзерватори, истраживачи у области индустријског и техничког наслеђа, разменити искуства и размотрити могућности за даљи рад усмерен ка стварању услова за очување занатских вештина и знања.

Програмом Конференције предвиђено је да први дан буде посвећен теми Стари занати, њихово очување и преношење, о чему ће говорити етнолози и антрополози који се баве овом тематиком. Другог дана Конференције, конзерватори, истраживачи у области индустријског и техничког наслеђа, представиће резултате својих истраживања и рада на пољу проучавања техика и технологија кроз време.