Kомисија за упис у регистар нематеријалног културног наслеђа

Усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа у мају 2010. године, Република Србија је започела њену имплементацију, а један од првих задатака било је формирање мреже стручних тела и институција. Као део ове мреже, у марту 2011. године формирана је Комисија за упис нематеријалног културног наслеђа чији је основни задатак био да валоризује предлоге за упис у национални регистар нематеријалног културног наслеђа и проследи их на усвајање Националном комитету за нематеријално културно наслеђе. Комисија је, такође, била задужена и да иницира активности регионалних координатора на очувању и заштити нематеријалног културног наслеђа, предлаже и координира националне програме, пројекте и активности за заштиту и очување нематеријалног културног наслеђа, координира регионалне и међународне програме и умрежавање са постојећим регионалним и међународним структурама, предлаже, подстиче и прати спровођење мера заштите и очувања регистрованог нематеријалног културног наслеђа.

Комисија за упис у регистар нематеријалног културног наслеђа, која је деловала од марта 2011. до новембра 2013. године, радила је у саставу: Вилма Нишкановић,  директор Етнографског музеја у Београду, председик Комисије и чланови др Биљана Сикимић, етнолингвиста, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, др Мирослава Лукић Крстановић, етнолог, научни сарадник Етнографског института САНУ, др Весна Марјановић, музејски саветник, етнолог, Етнографски музеј у Београду, мр Сања Ранковић, етномузиколог, Центар за проучавање народних игара Србије Факултета музичких уметности, Јелена Тодоровић, класични филолог, Централни институт за конзервацију у Београду, проф. др Гордана Милошевић, архитекта, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, мр Маја Ђорђевић, археолог – саветник, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Павел Бабка, директор Фонда „Међународни етно-центар Бабка“, Ковачица, др Мирјана Менковић, председник Центра за очување наслеђа Косова и Метохије „Mnemosyne“.