Изложба „Орнаментална баштина - двопређне чарапе Србије“

У Етнографском музеју у Београду 22. децембра 2020. године је отворена изложба „Орнаментална баштина - двопређне чарапе Србије“ ауторке Душице Живковић. Изложба је настала као резултат вишегодишњег истраживања улоге, значаја и начина израде овог важног и препознатљивог дела традиционалне народне ношње Србије. 

На мултимедијалној изложби „Орнаментална баштина - двопређне чарапе“, кроз избор предмета из фондова Етнографског музеја у  Београду и Завичајног музаја Књажевац, представљено је 58 чарапа насталих од краја XVIII до почетка XX века, део колекције цртежа двопређних чарапа и шара, али и указано на знања и вештине потребне за њихову израду. 

Уз коришћење различитих дигиталних садржаја, графичке анимације, фотографија, видео метеријала, на изложби је приказана вештина плетења двопређних чарапа, које је још увек присутна на подручју источне Србије, у околини Књажевца. Двопређно плетење вунених чарапа, као део занатских знања и вештинауписано је у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије 2018. године. 

Програм отварања  „Орнаментална баштина - двопређне чарапе Србије“ изложбе доступан је на You Tube каналу Етнографског музеја у Београду.