Листа елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

41. Певање уз ројење пчела Као се део обредног музичког система певање за ројење пчела се изводи „кад се роје“ или „маме пчеле“, с намером хватања пчела у кошницу – трмку. У...
43. Ткање бошчи Ткање бошчи (предња прегача, кецеља, правоугаоног облика), које чине важан део традиционалне српске женске ношње, вештина која се односи на занатска...
44. Женидба краљевића Марка – покладна свадба у Штрпцу Обичај који се практикује као саставни део комплекса колективних обичајно-обредних радњи у склопу празновања Белих поклада у Штрпцу. Обичај се...
45. Вертеп Врста обредних поворки које за време божићних празник походе домаћинства изводећи драмску игру посвећену рођењу Исуса Христа. По својој морфологији...
46. Сјеничко-пештерско ћилимарство Вештина израде сјеничко-пештерских ћилима, тканина са два једнака лица рађена на вертикалном разбоју преплитањем вертикалне основе и хоризонталних...

Pages