Листа елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

31. Казанџијски занат Казанџијски занат, израда судова и предмета од бакра, један је од најстаријих и у прошлости широко распорострањених заната подручју Србије. Занат...
32. Стапарско ћилимарство Вештина израде стапарског ћилима који је, уз пиротски, један од најпознатијих аутохтоних српских ћилима, настала је у домаћој радиности у селу Стапар...
33. Знања и вештине прављења кајмака Традиционални процес прављења кајмака – млечног производа који настаје издвајањем масног слоја у фази хлађења куваног млека. Знања и вештине прављења...
34. Циповка - знање и умеће припремања традиционалног хлеба у Војводини У изразито ратарској култури на тлу Војводине, у којој у исхрани важну улогу имају житарице, развијена је вештина прављења нарочитог хлеба – циповке...

Pages