Листа елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

21. Наивно сликарство Словака Oснoвну кaрaктeристику нaивнoг ликoвнoг ствaрaлaштвa Слoвaкa у Србиjи чини рурaлaн и фoлклoрни тoн њeгoвoг изрaзa . Њихoв чист, искрeн и aутeнтичaн...
22. Лазарице у Сиринићкој жупи Лазарице су женске пролећне обредне поворке извођене у склопу празновања Лазареве суботе. По казивању жена – активних учесница овог обреда до 70-их...
23. Израда дрвених чутура у селу Пилица Специфичност израде дрвених чутура огледа се у ручној изради, вишефазном обликовању техникама тесања, стругања, дубљења и сушења, од јаворовог и...
24. Вуков сабор Вуков сабор је најстаријса културна манифестација у Србији. Посвећена је најзначајнијем реформатору српског језика и писма Вуку Ст. Караџићу. Први...
25. Ојкача Ојкача је поетско-музички облик динарских Срба у Војводини, одређена десетерачким римованим двостиховима. Као двостих, ојкача се може изводити као...
26. Врањска градска песма Под врањском градском песмом подразумева се корпус песама које су настале у Врању, чији су аутори познати (нпр., аутор песме „Димитријо, сине Митре“...
27. Чување Христовог гроба У време предускршњих празника, од Великог петка до Велике суботе у Страдалној седмици пред Васкрс, окупљају се мушкарци (махом младићи) и уз...
28. Пирoтскo припoвeдaњe Пиротско приповедање је вербално уметничко изражавање у прози и стиху на пиротском говору српског језика. Заснивајући се на традиционалним сижејно-...
29. Ђурђевдан Велики пролећни празник којим се одваја нови, летњи период од зимског, празник буђења природе, када се безбројним обичајним радњама настоји пренети...
30. Ракија шљивовица ,,Шљивовица“, алкохолно пиће које се добија дестилацијом преврелог кљука од шљива. То је тип ракије  код кога боја варира од безбојне, преко светло...

Pages