Листа елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

21. Наивно сликарство Словака  Слoвaчкo нaивнo сликaрствo прeдстaвљa ствaрaлaштвo сaмoуких умeтникa, припaдникa слoвaчкe eтничкe зajeдницe нa прoстoру Србиje. Oснoвнe...
22. Лазарице у Сиринићкој жупи  Лазарице су женске пролећне обредне поворке које су део обичаја везаних за празновање Лазареве суботе, као дела предускршњих празника. Лазарички...
23. Израда дрвених чутура у селу Пилица Израда дрвених чутура на ручно прављеном стругу, уз коришћење ручног алата, је вештина којом се израђују чутуре, за чување пића, али и други...
24. Вуков сабор Вуков сабор, најстарија културна манифестација у Србији, посвећена очувању језика, писма и усмене књижевности, установљена је 1933. године као сећање...
25. Ојкача  Ојкача је изворна крајишка песма која се изводе a cappella или уз пратњу неког народног инструмента (најчешће тамбурица самица, а ређе дипле,...
26. Врањска градска песма Традиционалне градске песме које су настале и које се певају у Врању, у a cappella и у вокално-инструменталним аранжманима. Имају очуван континуитет...
27. Чување Христовог гроба Чување Христовог гроба је део Ускршњих обичаја и односи се на симболичко „чување Христовог гроба“ од Великог петка до Васкрса. У време предускршњих...
28. Пирoтскo припoвeдaњe Пиротско приповедање као домен усмене традиције, је вербално уметничко изражавање у прози и стиху на пиротском говору српског језика (тимочко-...
29. Ђурђевдан Ђурђевдан велики пролећни празник којим се одваја нови, летњи период године од зимског. То је празник буђења природе, када заједница бројним...
30. Ракија шљивовица Шљивовица је алкохолно пиће које се добија дестилацијом преврелог кљука од шљива. Прераде шљиве у ракију у домаћинствима подразумева специфична знања...

Pages