Листа елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

11. Косовски вез Традиционални начин украшавања одеће српског народа на Косову. Високо развијен, стилизован декоративни вез изведен на традиционалној одећи посебно,...
12. Певање уз гусле Гуслање је пракса од изузетне важности за локалне заједнице које сматрају најрепрезентативнијим елементом свог идентитета, спојем историјског памћења...
13. Грокталица Вештина извођења "грокталица" (назив који користе досељеници из Босанске Крајине и Далмације), односно "розгалица" (назив који користе досељеици из...
14. Певање из вика У складу са певачком традицијом којој припада, старије двогласно певање ,,извика’’ се испољава као хетерофоно бордунски вокални облик. Основне...
15. Ерски хумор Ерски хумор је присутан у многим књижевним родовима и врстама: 1. Народним приповеткама, новелама, анегдотама и вицевима; 2. Шаљивим лирским и епским...
16. Коло, коло у три, коло у шест Коло, коло у три, коло у шест je популарна игра, чији се играчки образац састоји од осам тактова, који су симетрично распоређени по простору....
17. Руменка Руменка је забавна игра, која има различите дужине играчких образаца, од осам, десет и шеснаест тактова. Све њене варијанте одлику симетрија играчког...
18. Свирање на гајдама Свирање на гајдама представља традиционалну музику, распорстрањену у источом појасу Србије, које одликују бројне технике коришћења инструмента. У...
19. Фрулашка пракса Фрула је најтипичнији и најраспрострањенији аерофони инструмент са писком (тип вертикалне народне флауте) у музичкој пракси Србије. Иако се у новије...
20. Свирање на кавалу Кавал је тип дугачке полупопречне лабијалне свирале (отворене цилиндричне цеви) која садржи седам рупица за свирање на предњој страни и једну на...

Pages