Драгачевски сабор трубача у Гучи и Трубаштво уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа

Сабор трубача
Сабор трубача
Сабор трубача

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе донео је одлуку o упису елемената Драгачевски сабор трубача у Гучи и Трубаштво у  Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

Иницијатива локалних заједница, да елементи нематеријалног културног наслеђе који су препознатљиви на целој територији Републике Србије буду уписани у Национални регистар, остварена је кроз интензивну сарадњу стручних тела из мреже за нематеријално културно наслеђе - регионалних координатора, Комисије за упис елемента у Национални регистар и Центра за нематеријално културно наслеђе, носилаца наслеђа и локалних самоуправа. Елемент Драгачевски сабор трубача у Гучи, чији је предлагач Центар за културу и спорт општине Лучани у Гучи уписан је под бројем 50, а елемент Трубаштво – свирање ансамбала/оркестара лимених дувачких инструмената / блех оркестара, припремљен на предлог Музиколошког института САНУ, као 51. елемент НКН-а.

Фотографије: Документација Центра за НКН