Документација нематеријалног културног наслеђа Етнографског музеја представљена на Конференцији CIDOC-а

У оквиру редовне годишње Конференције CIDOC-а, која је одржана од 8. до 11. септембра 2014. године у Дрездену, документација нематеријалног културног наслеђа разматрана је на посебној сесији као једна од главиних тема Конференције.

Документовање нематеријалног културног наслеђа захтева нове приступе како у креирању документације, тако и њеној обради и коришћењу, због чега је размена искустава у овој области постављена као један од важнијих задатака Конференције, што потвруђеје и број и разноврсност радова представљених на сесији. Искуства у документовању и бележењу нематеријалног културног наслеђа у Србији и активности на успостављању Националног регистра који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе Етнографског музеја у Београду, представљени су кроз рад Документација нематеријалног културног наслеђа у Етнографском музеју, Јелене Савић и Данијеле Филиповић.

Током конференције форимрана је Радна група за нематеријално културно наслеђе (CIDOC ICH WG) која је замишљена као платформа за размену искустава и развој метода документовања нематеријалног културног наслеђа утемељених Конвенцијом о очувању нематеријалног кутлурног наслеђа и усклађених са стандардима музејског рада.

Редовна Годишња Конференција ICOM-овог Међународног комитета за музејску документацију “Приступ и разумевање – повезивање у дигиталном добу” (Access and understanding – networking in the Digital Era), одржана је од 8. до 11. септембра 2014. године, у Дрездену у организацији регионалних и градских музеја Дрездена и Саксоније, уз сарадњу са Националним комитетом ICOM-а Немачке и CIDOC-ом. На Конференцији је у 10 различитих сесија представљено више од 100 радова, а већина тема односила се на развијање база података о музејским предметима, умрежавање у веће пројекте, заједничке платформе и омогућавање увида у музејске колекције широј јавности.