"Дани европске баштине 2022 - Одрживо наслеђе"

Дани европске баштине, Сирогојно, 1. 10. 2022, Злакуско лончарство, Милојко Никитовић
Дани европске баштине, Сирогојно, 1. 10. 2022, Злакуско лончарство, Велимир Шуњеварић
Дани европске баштине, Сирогојно, 1. 10. 2022, Злакуско лончарство, Биљана Ђорђевић
Дани европске баштине, Сирогојно, 1. 10. 2022, Певање извика
Дани европске баштине, Сирогојно, 1. 10. 2022, Радионице традиционалних заната - Б. Ђорђевић, С. Томић, М. Никитовић
Отварање централне Манифестације "Дани европске баштине 2022", Сирогјоно 1.10.2022.

Централна манифестација „Дани европске баштине 2022“, коју је организовало Министарство културе и информисања у сарадњи са Музејом на отвореном „Старо село“ Сирогојно, одржана је 1. октобра 2022. године у Сирогојну. 

Програм манифестације, у чијем фокусу је ове године „Одрживо наслеђе“, отворила је помоћница министра за културно наслеђе и дигитализацију Данијела Ванушић, која је наглашавајући значај очувања културног наслеђа, посебно у „ери дигиталног и технолошког развоја и убрзаног начина живота“, подсетила на улогу музеја, који не само да „чувају и изучавају културе и традицију заједница“, већ и преносе сачувана знања. Она је истакла да Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно обједињује рад на заштити културних добара, градитељског наслеђа, као и деловање у циљу очувања нематеријалног културног наслеђа, које је новим законским решењима уведено у систем заштите и очувања културног наслеђа у Републици Србији. Присутне је поздравила и директорка Музеја на отвореном  „Старо село“ Сирогјоно Светлана Ћалдовић Шијаковића, које је исказала задовољство што је управо овај Музеј домаћин овогодишњег програма „Дани европске баштине“. Презентација богатог „живог наслеђа“ овог краја започета је отварањем изложбе "Извор вода извирала", која реализована као део пројекта "Лековити и чудотворни извори" Народног музеја Ужице и Етнографског музеја у Београду и представљањем певања извика, елемента „живог наслеђа“ који је уписан у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа 2012. године.

Централна манифестација обухватила је и програме који имају за циљ сагледавање улоге традиционалних знања и вештина у очувању културне разноликости и њихов допринос одрживом развоју. Радионица "Примена природних сировина и традиционалних знања и умећа – одрживо наслеђе“, током које су носиоци наслеђа представили злакуско лончарство, корпарство – плетење корпи од врбовог прућа, плетење вунених производа, као и традиционалне производе од шљива, организована је с циљем да се укаже на значај традиционалних заната, њихову повезаности са природним окружењем и улогу у одрживом развоју локалних заједница. Музејска саветница Снежана Томић је истакла да је Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно, путем програма који се одвијају већ неколико деценија, а пре свега радионица традиционалних заната, усмерен на очување нематеријалног културног наслеђа. Подсећајући да управо активности у којима занатлије и носиоци знања преносе своје умеће на нове генерације или их приближавају широј јавности, чине окосницу сарадње овог Музеја са локалним заједницама и дају велики допринос подизању свести о значају очувања сопственог „живог наслеђа“. Представљајући публикацију „Злакуско лончарство – нематеријално културно наслеђе човечанства“, др Биљана Ђорђевић, музејска саветница Народног музеја Србије, је указала да овај традиционални занат на прави начин одражава директну повезаности наслеђа са природним окружењем у којем настаје и у којем се и данас чува, доприносећи одрживом развоју. Она је истакла да управо чињеница да техника израде злакуске грнчарије на ручном витлу, директно зависи од сировина које се експлоатишу у непосредном окружењу, најбоље сведочи о нераскидивој повезаности носилаца наслеђа и њихове културе са средином у којој живе. 

Фотографије: Славко Спасић, Данијела Филиповић