Часопис „Нематеријално културно наслеђе Србије“, први број

Часопис Нематеријално културно наслеђе Србије има за циљ да предочи проблеме заштите нематеријалног културног наслеђа и изнесе практична искуства о начину његовог евидентирања и очувања, али и да пружи неопходне информације не само стручњацима, него и онима који живе то културно наслеђе.

Први број часописа „Нематеријално културно наслеђе Србије“