12. састанак експерата за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе

Дванаести регионални састанка експерата за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе

Дванаести регионални састанка експерата за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе одржан је Љубљани од 24. до 27. октобра 2018. године. Састанак су организовали Министарство културе Републике Словеније и Унескова Регионалнa канцеларија за науку и културу из Венеције, у сарадњи са Регионалним центром за нeмaтeриjaлнo културнo наслеђе сa седиштем у Сoфиjи, уз подршку Словеначког етнографском музеја и под покровитељством Националне комисије за сарадњу са Унеском.

Састанак, чија се централна тема била „Улога музеја у очувању нематеријалног културног наслеђа, отворио је министар културе Словеније Дејан Прешичек. У поздравном говору он је подсетио да је Словенија домаћин регионалног састанка у години када се обележава 15 година од усвајања Конвенције и 10 година од почетка  имплементације Конвенције у Републици Словенији, нагласивши да се систем очувања нематеријалног културног наслеђа гради у тесној сарадњи са локалним заједницама и носиоцима и уз пуну подршку очувању културне разноликости.. Резултате имплементације Конвенције у протеклих 15 година на међународном нивоу изнео је Тим Кертис, Секретар Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и Шеф Унесковог Сектора за нематеријално културно наслеђе, подсетивши да је током овог периода подигнута свест о значају очувања нематеријалног културног наслеђа и створен значајан институционални оквир за имплементацију Конвенције. Он је напоменуо и да су уписи на релевнатне листе нематеријалног културног наслеђа Унеска у великој мери препознати као механизам који у мери доприноси обезбеђивању видљивости нематеријалног наслеђа. 

Сагледавајући резултате остварене у имплементацији Конвенције у земљама Југоисточне Европе постигнуте између два састанака, констатован је напредак пре свега на пољу активности у подизања свести о значају нематеријалног културног наслеђа, чему доприносе и уписи на Унескове листе нематеријалног културног наслеђа човечанства. Представник Републике Србије на састанку, Данијела Филиповић из Центра за нематеријално културно наслеђе нагласила је да је у посматраном периоду уписом „Кола, традиционалне народне игре“ на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства  повећана видљивост не само овог елемента већ и нематеријалног културног наслеђа уопште, као и да је реализацијом изложбе „Нематеријално културно наслеђе Србије“ у Етнографском музеју у Београду и Словеначком етнографском музеју у Љубљани остварен значајан корак на презентацији нематеријалног културног наслеђа.

Годишњи састанак мреже експерата одржава се од 2007. године у оквиру платформе успостављене с циљем подршке имплементацији Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и подстицања разумевања, препознавања и очувања овог сегмента наслеђа на подручју Југоисточне Европе. У раду састанка, кроз презентације и дискусије, учествовали су стручњаци из области нематеријалног културног наслеђа из Албаније, Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Грчке, Хрватске, Кипра, Италије, Молдавије, Црне Горе, Румуније, Србије, Словеније и Турске.